Année :
Genre :
Catégorie :
Rechercher un participant :
Classement
Classement

Meilleure performance de tous les temps

Engel Yann Saint-Blaise 1960 Ski Club La Sagne +80kg 00'27''16''' 15.4 km/h
Yann Engel
Ski Club La Sagne
2072 Saint-Blaise

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
03.04.2016 00'08''50''' Vélo / VTT
02.04.2016 00'09''16''' Vélo / VTT
19.08.2015 00'08''58''' Vélo / VTT
4.11.2015 00'10''43''' Running
02.08.2015 00'11''23''' Rollski
Défi de la Grand Vy
Date Temps Catégorie
01.07.2015 00'45''46''' Vélo / VTT
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
20.07.2018 00'24''03''' Vélo / VTT
29.06.2017 00'24''36''' Vélo / VTT
11.06.2017 00'26''21''' Vélo / VTT
28.05.2017 00'28''25''' Vélo / VTT
22.05.2016 00'26''36''' Vélo / VTT
09.08.2018 00'45''58''' Running
20.07.2018 00'33''14''' Rollski
19.06.2017 00'35''04''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
10.09.2019 00'21''32''' Vélo / VTT
22.06.2018 00'21''34''' Vélo / VTT
18.05.2018 00'36''52''' Running
16.09.2019 00'27''16''' Rollski
23.06.2018 00'31''23''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
24.09.2021 00'19''40''' Vélo / VTT
08.04.2018 00'20''29''' Vélo / VTT
15.10.2017 00'19''33''' Vélo / VTT
06.05.2018 00'27''27''' Running
14.09.2021 00'24''16''' Rollski
07.05.2018 00'26''30''' Rollski
21.10.2017 00'25''12''' Rollski
08.10.2017 00'25''31''' Rollski
20.10.2016 00'25''25''' Rollski
18.10.2016 00'25''34''' Rollski
24.09.2016 00'26''49''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
25.08.2020 00'29''33''' Vélo / VTT
21.08.2020 00'31''31''' Vélo / VTT
11.08.2020 00'30''20''' Vélo / VTT
17.07.2017 00'30''34''' Vélo / VTT
02.07.2017 00'31''37''' Vélo / VTT
23.07.2020 00'39''59''' Rollski
25.07.2017 00'43''27''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
20.09.2017 00'17''50''' Vélo / VTT
23.08.2017 00'18''01''' Vélo / VTT
27.09.2017 00'26''59''' Rollski
10.09.2017 00'27''09''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
09.05.2017 00'29''00''' Rollski
Défi de Tête de Ran
Date Temps Catégorie
17.09.2018 00'16''42''' Vélo / VTT
14.08.2018 00'16''52''' Vélo / VTT
10.09.2018 00'21''33''' Running
02.09.2018 00'20''59''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
23.10.2018 00'26''28''' Vélo / VTT
09.10.2018 00'26''55''' Vélo / VTT
14.10.2018 00'30''43''' Running
11.11.2018 00'35''56''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
15.07.2020 00'32''57''' Vélo / VTT
05.07.2020 00'35''52''' Vélo / VTT
02.06.2019 00'33''20''' Vélo / VTT
15.07.2020 00'43''20''' Rollski
05.07.2020 00'54''23''' Rollski
10.06.2020 00'46''31''' Rollski
08.06.2019 00'56''55''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
12.07.2019 00'51''59''' Vélo / VTT
23.06.2019 01'02''26''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
21.08.2019 00'23''03''' Vélo / VTT
10.07.2019 00'24''56''' Vélo / VTT
08.08.2019 00'31''39''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
06.10.2020 00'10''59''' Vélo / VTT
02.09.2020 00'11''48''' Vélo / VTT
02.09.2020 00'14''48''' Rollski
Boucle Martel Dernier
Date Temps Catégorie
10.08.2021 00'19''59''' Vélo / VTT
10.08.2021 00'25''09''' Rollski
Défi de Champ-Monsieur
Date Temps Catégorie
07.06.2021 00'26''40''' Vélo / VTT
24.05.2021 00'26''45''' Vélo / VTT
27.04.2021 00'30''47''' Vélo / VTT
Défi du Maillard
Date Temps Catégorie
19.07.2021 00'12''05''' Vélo / VTT
01.07.2021 00'12''20''' Vélo / VTT
01.07.2021 00'16''10''' Rollski


Rang Nom Prénom Lieu Année Team +80kg Temps Retard Vitesse moyenne
1 Engel Yann Saint-Blaise 1960 Ski Club La Sagne +80kg 00'27''16''' 00'00''00''' 15.4 km/h
Yann Engel
Ski Club La Sagne
2072 Saint-Blaise

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
03.04.2016 00'08''50''' Vélo / VTT
02.04.2016 00'09''16''' Vélo / VTT
19.08.2015 00'08''58''' Vélo / VTT
4.11.2015 00'10''43''' Running
02.08.2015 00'11''23''' Rollski
Défi de la Grand Vy
Date Temps Catégorie
01.07.2015 00'45''46''' Vélo / VTT
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
20.07.2018 00'24''03''' Vélo / VTT
29.06.2017 00'24''36''' Vélo / VTT
11.06.2017 00'26''21''' Vélo / VTT
28.05.2017 00'28''25''' Vélo / VTT
22.05.2016 00'26''36''' Vélo / VTT
09.08.2018 00'45''58''' Running
20.07.2018 00'33''14''' Rollski
19.06.2017 00'35''04''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
10.09.2019 00'21''32''' Vélo / VTT
22.06.2018 00'21''34''' Vélo / VTT
18.05.2018 00'36''52''' Running
16.09.2019 00'27''16''' Rollski
23.06.2018 00'31''23''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
24.09.2021 00'19''40''' Vélo / VTT
08.04.2018 00'20''29''' Vélo / VTT
15.10.2017 00'19''33''' Vélo / VTT
06.05.2018 00'27''27''' Running
14.09.2021 00'24''16''' Rollski
07.05.2018 00'26''30''' Rollski
21.10.2017 00'25''12''' Rollski
08.10.2017 00'25''31''' Rollski
20.10.2016 00'25''25''' Rollski
18.10.2016 00'25''34''' Rollski
24.09.2016 00'26''49''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
25.08.2020 00'29''33''' Vélo / VTT
21.08.2020 00'31''31''' Vélo / VTT
11.08.2020 00'30''20''' Vélo / VTT
17.07.2017 00'30''34''' Vélo / VTT
02.07.2017 00'31''37''' Vélo / VTT
23.07.2020 00'39''59''' Rollski
25.07.2017 00'43''27''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
20.09.2017 00'17''50''' Vélo / VTT
23.08.2017 00'18''01''' Vélo / VTT
27.09.2017 00'26''59''' Rollski
10.09.2017 00'27''09''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
09.05.2017 00'29''00''' Rollski
Défi de Tête de Ran
Date Temps Catégorie
17.09.2018 00'16''42''' Vélo / VTT
14.08.2018 00'16''52''' Vélo / VTT
10.09.2018 00'21''33''' Running
02.09.2018 00'20''59''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
23.10.2018 00'26''28''' Vélo / VTT
09.10.2018 00'26''55''' Vélo / VTT
14.10.2018 00'30''43''' Running
11.11.2018 00'35''56''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
15.07.2020 00'32''57''' Vélo / VTT
05.07.2020 00'35''52''' Vélo / VTT
02.06.2019 00'33''20''' Vélo / VTT
15.07.2020 00'43''20''' Rollski
05.07.2020 00'54''23''' Rollski
10.06.2020 00'46''31''' Rollski
08.06.2019 00'56''55''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
12.07.2019 00'51''59''' Vélo / VTT
23.06.2019 01'02''26''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
21.08.2019 00'23''03''' Vélo / VTT
10.07.2019 00'24''56''' Vélo / VTT
08.08.2019 00'31''39''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
06.10.2020 00'10''59''' Vélo / VTT
02.09.2020 00'11''48''' Vélo / VTT
02.09.2020 00'14''48''' Rollski
Boucle Martel Dernier
Date Temps Catégorie
10.08.2021 00'19''59''' Vélo / VTT
10.08.2021 00'25''09''' Rollski
Défi de Champ-Monsieur
Date Temps Catégorie
07.06.2021 00'26''40''' Vélo / VTT
24.05.2021 00'26''45''' Vélo / VTT
27.04.2021 00'30''47''' Vélo / VTT
Défi du Maillard
Date Temps Catégorie
19.07.2021 00'12''05''' Vélo / VTT
01.07.2021 00'12''20''' Vélo / VTT
01.07.2021 00'16''10''' Rollski
2 Lauenstein Jan Cormondrèche 2004 ANCO - 00'32''41''' 00'05''25''' 12.8 km/h
Jan Lauenstein
ANCO
2036 Cormondrèche

Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
16.09.2019 00'32''41''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
28.10.2017 00'27''39''' Rollski
29.10.2016 00'32''18''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
26.07.2020 00'44''15''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
17.09.2017 00'33''47''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
11.11.2018 00'39''31''' Rollski
3 Dubois Marcel Les Breuleux 1959 Ski Club Les Breuleux - 00'39''25''' 00'12''09''' 10.6 km/h
Marcel Dubois
Ski Club Les Breuleux
2345 Les Breuleux

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
05.05.2016 00'13''39''' Rollski
Défi de la Grand Vy
Date Temps Catégorie
27.08.2016 01'13''17''' Rollski
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
14.07.2018 00'42''58''' Rollski
15.06.2017 00'44''34''' Rollski
23.06.2016 00'44''03''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
12.10.2019 00'39''25''' Rollski
23.06.2018 00'37''53''' Rollski
06.08.2016 00'39''28''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
28.10.2017 00'27''41''' Running
06.05.2018 00'29''09''' Rollski
21.10.2017 00'31''52''' Rollski
18.10.2016 00'29''53''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
23.08.2020 00'54''03''' Rollski
13.07.2017 00'51''01''' Rollski
13.07.2017 00'51''01''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
27.08.2017 00'32''23''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
06.05.2017 00'37''41''' Running
Défi de Tête de Ran
Date Temps Catégorie
15.09.2018 00'24''19''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
04.11.2018 00'44''49''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
27.06.2020 01'03''46''' Rollski
08.06.2019 01'22''05''' Rollski
27.05.2019 01'03''46''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
05.07.2019 01'13''55''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
13.08.2019 00'42''21''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
10.10.2020 00'17''43''' Running
10.10.2020 00'18''40''' Rollski
Défi de Champ-Monsieur
Date Temps Catégorie
13.05.2021 01'01''31''' Running
Défi du Maillard
Date Temps Catégorie
20.06.2021 00'19''53''' Rollski
4 Bouille Julien La Chaux-de-Fonds 1982 Neuchaventure - 00'39''32''' 00'12''16''' 10.6 km/h
Julien Bouille
Neuchaventure
2300 La Chaux-de-Fonds

Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
19.06.2017 00'26''13''' Vélo / VTT
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
07.10.2019 00'39''32''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
27.09.2021 00'17''57''' Vélo / VTT
27.09.2021 00'26''57''' Running
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
04.08.2017 00'28''32''' Vélo / VTT
10.07.2017 00'30''26''' Vélo / VTT
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
21.08.2017 00'22''05''' Running
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
03.06.2019 00'30''53''' Vélo / VTT
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
15.07.2019 00'48''51''' Vélo / VTT
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
05.10.2020 00'16''11''' Running
5 Wuthrich Loan Fontainemelon 2004 Ski Club Vue des Alpes - 00'44''41''' 00'17''25''' 9.4 km/h
Loan Wuthrich
Ski Club Vue des Alpes
2052 Fontainemelon

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
15.05.2016 00'14''27''' Running
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
05.07.2018 00'52''54''' Rollski
18.06.2017 00'57''41''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
06.10.2019 00'44''41''' Rollski
13.08.2016 00'41''52''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
06.05.2018 00'26''21''' Vélo / VTT
02.11.2017 00'27''57''' Rollski
01.10.2017 00'39''42''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
15.07.2017 01'19''53''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
18.09.2017 00'28''11''' Vélo / VTT
06.09.2017 00'41''33''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
28.04.2017 00'41''05''' Rollski
Défi de Tête de Ran
Date Temps Catégorie
19.09.2018 00'27''56''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
18.10.2018 00'52''18''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
20.07.2020 00'37''38''' Vélo / VTT
02.06.2019 00'44''46''' Vélo / VTT
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
15.07.2019 01'29''50''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
14.08.2019 00'50''10''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
18.10.2020 00'19''39''' Vélo / VTT
Défi de Champ-Monsieur
Date Temps Catégorie
13.05.2021 00'34''08''' Vélo / VTT
6 Faivre Roger Le Cerneux-Péquignot 1966 - - 00'44''59''' 00'17''43''' 9.3 km/h
Roger Faivre
2414 Le Cerneux-Péquignot

Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
05.09.2019 00'28''29''' Vélo / VTT
07.09.2019 00'39''56''' Running
13.10.2019 00'44''59''' Rollski
23.07.2016 00'40''13''' Rollski
10.07.2016 00'39''51''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
13.08.2020 00'36''04''' Vélo / VTT
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
18.06.2020 00'43''35''' Vélo / VTT
12.06.2019 00'41''31''' Vélo / VTT
05.06.2019 00'39''18''' Vélo / VTT
04.07.2020 00'32''20''' Running
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
23.06.2019 01'00''09''' Vélo / VTT
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
27.07.2019 00'29''18''' Vélo / VTT
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
15.09.2020 00'14''09''' Vélo / VTT
30.09.2020 00'17''10''' Running
Boucle Martel Dernier
Date Temps Catégorie
25.08.2021 00'25''49''' Vélo / VTT
22.08.2021 00'57''28''' Running
Défi du Maillard
Date Temps Catégorie
16.07.2021 00'19''07''' Running
7 Faivre Solène Le Cerneux-Péquignot 2000 Féclaz Formation Longue Distance / SC La Brévine - 00'44''59''' 00'17''43''' 9.3 km/h
Solène Faivre
Féclaz Formation Longue Distance / SC La Brévine
2406 Le Cerneux-Péquignot

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
30.09.2015 00'11''35''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
31.08.2019 00'47''11''' Running
13.10.2019 00'44''59''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
31.08.2020 00'53''37''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
28.04.2017 00'42''55''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
05.07.2020 00'40''46''' Vélo / VTT
05.07.2020 01'03''37''' Rollski
15.06.2020 01'17''36''' Rollski
08.06.2019 01'11''24''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
23.06.2019 01'36''27''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
27.07.2019 00'51''18''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
02.10.2020 00'22''59''' Rollski
8 Nicolet Alexandre Boudry 1968 BFM +80kg 00'51''49''' 00'24''33''' 8.1 km/h
Alexandre Nicolet
BFM
2017 Boudry

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
09.05.2016 00'12''46''' Vélo / VTT
09.05.2016 00'12''27''' Vélo / VTT
09.05.2016 00'12''07''' Vélo / VTT
09.05.2016 00'11''46''' Vélo / VTT
09.05.2016 00'11''50''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'12''23''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'12''45''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'12''26''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'12''34''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'12''55''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'11''34''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'11''51''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'11''50''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'11''57''' Vélo / VTT
02.05.2016 00'11''55''' Vélo / VTT
30.04.2016 00'12''30''' Vélo / VTT
30.04.2016 00'11''53''' Vélo / VTT
30.04.2016 00'12''30''' Vélo / VTT
30.04.2016 00'11''44''' Vélo / VTT
30.04.2016 00'12''27''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'11''58''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''56''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''00''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''55''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''49''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''57''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'13''31''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''52''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'12''55''' Vélo / VTT
27.04.2016 00'13''02''' Vélo / VTT
15.04.2016 00'11''43''' Vélo / VTT
15.04.2016 00'11''30''' Vélo / VTT
15.04.2016 00'11''26''' Vélo / VTT
15.04.2016 00'11''26''' Vélo / VTT
15.04.2016 00'11''10''' Vélo / VTT
13.04.2016 00'11''22''' Vélo / VTT
13.04.2016 00'11''24''' Vélo / VTT
13.04.2016 00'11''44''' Vélo / VTT
13.04.2016 00'11''50''' Vélo / VTT
13.04.2016 00'11''49''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'11''16''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'11''21''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'11''30''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'12''11''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'12''35''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'13''04''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'13''09''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'13''21''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'13''13''' Vélo / VTT
09.04.2016 00'11''39''' Vélo / VTT
06.04.2016 00'11''29''' Vélo / VTT
06.04.2016 00'10''37''' Vélo / VTT
06.04.2016 00'12''13''' Vélo / VTT
06.04.2016 00'13''17''' Vélo / VTT
06.04.2016 00'13''18''' Vélo / VTT
27.10.2015 00'12''54''' Vélo / VTT
27.10.2015 00'12''53''' Vélo / VTT
27.10.2015 00'12''49''' Vélo / VTT
27.10.2015 00'12''43''' Vélo / VTT
26.10.2015 00'11''07''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''22''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''34''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''46''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'13''49''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''26''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''46''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''45''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'13''24''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'14''12''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'13''29''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'13''39''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'13''34''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'12''37''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'14''06''' Vélo / VTT
25.10.2015 00'13''39''' Vélo / VTT
19.10.2015 00'12''01''' Vélo / VTT
19.10.2015 00'12''49''' Vélo / VTT
19.10.2015 00'11''48''' Vélo / VTT
18.10.2015 00'12''25''' Vélo / VTT
18.10.2015 00'12''42''' Vélo / VTT
18.10.2015 00'12''15''' Vélo / VTT
18.10.2015 00'11''57''' Vélo / VTT
18.10.2015 00'12''33''' Vélo / VTT
16.10.2015 00'12''19''' Vélo / VTT
16.10.2015 00'11''52''' Vélo / VTT
16.10.2015 00'11''51''' Vélo / VTT
16.10.2015 00'11''43''' Vélo / VTT
10.10.2015 00'11''58''' Vélo / VTT
10.10.2015 00'12''02''' Vélo / VTT
10.10.2015 00'12''00''' Vélo / VTT
02.10.2015 00'12''10''' Vélo / VTT
02.10.2015 00'11''31''' Vélo / VTT
30.09.2015 00'10''03''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'09''43''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'11''52''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''07''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''19''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''55''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''42''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''14''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''55''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''35''' Vélo / VTT
31.08.2015 00'12''23''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'11''47''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'12''18''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'12''20''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'12''29''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'12''37''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'12''37''' Vélo / VTT
27.08.2015 00'12''37''' Vélo / VTT
25.08.2015 00'10''49''' Vélo / VTT
25.08.2015 00'11''52''' Vélo / VTT
24.08.2015 00'11''57''' Vélo / VTT
24.08.2015 00'11''55''' Vélo / VTT
24.08.2015 00'11''33''' Vélo / VTT
24.08.2015 00'11''46''' Vélo / VTT
24.08.2015 00'12''14''' Vélo / VTT
21.08.2015 00'11''34''' Vélo / VTT
21.08.2015 00'11''59''' Vélo / VTT
21.08.2015 00'12''04''' Vélo / VTT
21.08.2015 00'11''31''' Vélo / VTT
21.08.2015 00'09''38''' Vélo / VTT
21.08.2015 00'11''15''' Vélo / VTT
20.08.2015 00'12''07''' Vélo / VTT
20.08.2015 00'11''22''' Vélo / VTT
20.08.2015 00'10''19''' Vélo / VTT
18.08.2015 00'10''30''' Vélo / VTT
17.08.2015 00'11''27''' Vélo / VTT
17.08.2015 00'11''28''' Vélo / VTT
17.08.2015 00'13''30''' Vélo / VTT
09.08.2015 00'12''33''' Vélo / VTT
09.08.2015 00'13''37''' Vélo / VTT
09.08.2015 00'13''11''' Vélo / VTT
09.08.2015 00'12''46''' Vélo / VTT
07.08.2015 00'11''42''' Vélo / VTT
07.08.2015 00'11''03''' Vélo / VTT
06.08.2015 00'13''01''' Vélo / VTT
06.08.2015 00'10''52''' Vélo / VTT
06.08.2015 00'11''37''' Vélo / VTT
31.07.2015 00'11''22''' Vélo / VTT
31.07.2015 00'11''03''' Vélo / VTT
31.07.2015 00'11''11''' Vélo / VTT
26.10.2015 00'15''13''' Running
18.10.2015 00'16''10''' Running
18.10.2015 00'15''06''' Running
17.10.2015 00'14''31''' Running
16.10.2015 00'16''01''' Running
09.10.2015 00'15''09''' Running
02.10.2015 00'15''59''' Running
02.10.2015 00'15''59''' Running
30.09.2015 00'14''25''' Running
25.09.2015 00'15''39''' Running
27.10.2015 00'05''12''' E-Bike
27.10.2015 00'05''35''' E-Bike
27.10.2015 00'05''59''' E-Bike
27.10.2015 00'05''25''' E-Bike
27.10.2015 00'05''59''' E-Bike
27.10.2015 00'05''56''' E-Bike
09.10.2015 00'16''15''' Rollski
09.10.2015 00'16''17''' Rollski
09.10.2015 00'16''18''' Rollski
05.10.2015 00'17''38''' Rollski
05.10.2015 00'17''18''' Rollski
02.10.2015 00'16''42''' Rollski
02.10.2015 00'16''56''' Rollski
30.09.2015 00'16''51''' Rollski
25.09.2015 00'16''08''' Rollski
24.09.2015 00'18''08''' Rollski
Défi de la Grand Vy
Date Temps Catégorie
13.09.2016 00'57''12''' Vélo / VTT
05.09.2016 01'01''57''' Vélo / VTT
05.09.2016 00'59''45''' Vélo / VTT
04.09.2016 01'02''24''' Vélo / VTT
03.09.2016 01'01''18''' Vélo / VTT
03.09.2016 00'59''09''' Vélo / VTT
02.09.2016 01'04''32''' Vélo / VTT
02.09.2016 00'58''23''' Vélo / VTT
22.08.2016 00'59''32''' Vélo / VTT
22.08.2016 01'02''40''' Vélo / VTT
16.08.2016 01'03''18''' Vélo / VTT
15.08.2016 00'58''57''' Vélo / VTT
15.08.2016 00'59''10''' Vélo / VTT
13.07.2015 00'52''32''' Vélo / VTT
24.06.2015 00'51''34''' Vélo / VTT
20.06.2015 01'00''36''' Vélo / VTT
20.06.2015 01'00''06''' Vélo / VTT
20.06.2015 00'59''21''' Vélo / VTT
18.06.2015 00'52''19''' Vélo / VTT
16.06.2015 01'00''43''' Vélo / VTT
11.06.2015 00'57''29''' Vélo / VTT
10.06.2015 00'56''49''' Vélo / VTT
03.06.2015 00'58''43''' Vélo / VTT
17.10.2014 01'17''04''' Vélo / VTT
11.10.2014 01'03''52''' Vélo / VTT
30.09.2014 00'55''06''' Vélo / VTT
26.09.2014 00'54''33''' Vélo / VTT
19.08.2014 00'59''20''' Vélo / VTT
07.08.2014 00'59''07''' Vélo / VTT
05.08.2014 01'07''59''' Vélo / VTT
01.08.2014 01'15''29''' Vélo / VTT
01.08.2014 01'12''50''' Vélo / VTT
29.07.2014 01'02''47''' Vélo / VTT
28.07.2014 01'01''34''' Vélo / VTT
16.07.2014 00'58''43''' Vélo / VTT
12.07.2014 01'01''15''' Vélo / VTT
11.07.2014 01'03''44''' Vélo / VTT
09.07.2014 00'57''04''' Vélo / VTT
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
30.07.2018 00'33''14''' Vélo / VTT
28.07.2018 00'34''37''' Vélo / VTT
28.07.2018 00'33''00''' Vélo / VTT
26.07.2018 00'31''55''' Vélo / VTT
26.07.2018 00'33''06''' Vélo / VTT
19.07.2018 00'29''41''' Vélo / VTT
18.07.2018 00'34''19''' Vélo / VTT
18.07.2018 00'34''40''' Vélo / VTT
13.07.2018 00'38''10''' Vélo / VTT
12.07.2018 00'33''18''' Vélo / VTT
12.07.2018 00'33''14''' Vélo / VTT
12.07.2018 00'30''41''' Vélo / VTT
12.07.2018 00'33''52''' Vélo / VTT
09.07.2018 00'33''12''' Vélo / VTT
09.07.2018 00'33''00''' Vélo / VTT
02.07.2018 00'34''02''' Vélo / VTT
02.07.2018 00'34''14''' Vélo / VTT
01.07.2018 00'39''46''' Vélo / VTT
01.07.2018 00'39''08''' Vélo / VTT
30.06.2018 00'32''05''' Vélo / VTT
30.06.2018 00'31''46''' Vélo / VTT
29.06.2017 00'33''22''' Vélo / VTT
20.06.2017 00'33''00''' Vélo / VTT
20.06.2017 00'32''44''' Vélo / VTT
28.05.2017 00'34''22''' Vélo / VTT
26.05.2017 00'32''54''' Vélo / VTT
25.05.2017 00'32''40''' Vélo / VTT
25.05.2017 00'34''54''' Vélo / VTT
18.05.2017 00'29''13''' Vélo / VTT
18.05.2017 00'31''23''' Vélo / VTT
17.05.2017 00'30''12''' Vélo / VTT
17.05.2017 00'28''47''' Vélo / VTT
16.05.2017 00'29''44''' Vélo / VTT
16.05.2017 00'33''42''' Vélo / VTT
15.05.2017 00'29''50''' Vélo / VTT
15.05.2017 00'29''36''' Vélo / VTT
28.06.2016 00'29''26''' Vélo / VTT
28.06.2016 00'29''45''' Vélo / VTT
28.06.2016 00'29''11''' Vélo / VTT
27.06.2016 00'29''27''' Vélo / VTT
27.06.2016 00'29''04''' Vélo / VTT
06.06.2016 00'29''19''' Vélo / VTT
06.06.2016 00'29''35''' Vélo / VTT
04.06.2016 00'34''03''' Vélo / VTT
04.06.2016 00'31''47''' Vélo / VTT
03.06.2016 00'29''43''' Vélo / VTT
03.06.2016 00'27''47''' Vélo / VTT
03.06.2016 00'29''07''' Vélo / VTT
02.06.2016 00'29''54''' Vélo / VTT
02.06.2016 00'30''13''' Vélo / VTT
02.06.2016 00'30''13''' Vélo / VTT
01.06.2016 00'28''22''' Vélo / VTT
29.05.2016 00'31''27''' Vélo / VTT
29.05.2016 00'29''37''' Vélo / VTT
29.05.2016 00'29''43''' Vélo / VTT
27.05.2016 00'29''07''' Vélo / VTT
26.05.2016 00'30''05''' Vélo / VTT
25.05.2016 00'30''34''' Vélo / VTT
25.05.2016 00'29''28''' Vélo / VTT
25.05.2016 00'29''26''' Vélo / VTT
24.05.2016 00'32''30''' Vélo / VTT
24.05.2016 00'32''03''' Vélo / VTT
23.05.2016 00'29''30''' Vélo / VTT
23.05.2016 00'29''10''' Vélo / VTT
20.05.2016 00'28''47''' Vélo / VTT
20.05.2016 00'28''34''' Vélo / VTT
19.05.2016 00'29''37''' Vélo / VTT
19.05.2016 00'29''43''' Vélo / VTT
19.05.2016 00'31''48''' Vélo / VTT
18.05.2016 00'28''28''' Vélo / VTT
17.05.2016 00'29''49''' Vélo / VTT
17.05.2016 00'29''24''' Vélo / VTT
20.07.2018 01'16''40''' Running
06.08.2018 00'18''03''' E-Bike
21.06.2017 00'20''02''' E-Bike
21.06.2017 00'20''29''' E-Bike
21.06.2017 00'24''49''' E-Bike
13.07.2018 01'00''07''' Rollski
26.06.2017 01'01''42''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
13.10.2019 00'30''29''' Vélo / VTT
13.10.2019 00'29''59''' Vélo / VTT
13.10.2019 00'28''43''' Vélo / VTT
11.10.2019 00'30''31''' Vélo / VTT
11.10.2019 00'34''01''' Vélo / VTT
11.10.2019 00'31''24''' Vélo / VTT
01.10.2019 00'30''13''' Vélo / VTT
01.10.2019 00'28''36''' Vélo / VTT
30.09.2019 00'31''37''' Vélo / VTT
30.09.2019 00'33''43''' Vélo / VTT
29.09.2019 00'32''21''' Vélo / VTT
29.09.2019 00'27''05''' Vélo / VTT
29.09.2019 00'29''02''' Vélo / VTT
28.09.2019 00'31''16''' Vélo / VTT
27.09.2019 00'32''07''' Vélo / VTT
27.09.2019 00'28''24''' Vélo / VTT
25.09.2019 00'30''38''' Vélo / VTT
25.09.2019 00'27''33''' Vélo / VTT
24.09.2019 00'33''28''' Vélo / VTT
23.09.2019 00'32''35''' Vélo / VTT
23.09.2019 00'28''42''' Vélo / VTT
17.09.2019 00'34''24''' Vélo / VTT
17.09.2019 00'32''58''' Vélo / VTT
17.09.2019 00'32''13''' Vélo / VTT
16.09.2019 00'34''05''' Vélo / VTT
16.09.2019 00'30''25''' Vélo / VTT
16.09.2019 00'30''18''' Vélo / VTT
04.09.2019 00'32''42''' Vélo / VTT
04.09.2019 00'32''51''' Vélo / VTT
03.09.2019 00'34''24''' Vélo / VTT
03.09.2019 00'32''20''' Vélo / VTT
03.09.2019 00'33''58''' Vélo / VTT
02.09.2019 00'30''28''' Vélo / VTT
02.09.2019 00'33''07''' Vélo / VTT
26.06.2018 00'27''45''' Vélo / VTT
26.06.2018 00'27''56''' Vélo / VTT
16.06.2018 00'28''58''' Vélo / VTT
16.06.2018 00'29''38''' Vélo / VTT
15.06.2018 00'28''54''' Vélo / VTT
15.06.2018 00'29''10''' Vélo / VTT
10.06.2018 00'32''05''' Vélo / VTT
10.06.2018 00'33''43''' Vélo / VTT
10.06.2018 00'39''00''' Vélo / VTT
09.06.2018 00'29''07''' Vélo / VTT
09.06.2018 00'29''50''' Vélo / VTT
09.06.2018 00'32''54''' Vélo / VTT
05.06.2018 00'29''12''' Vélo / VTT
05.06.2018 00'33''05''' Vélo / VTT
29.05.2018 00'29''19''' Vélo / VTT
29.05.2018 00'29''29''' Vélo / VTT
29.05.2018 00'29''22''' Vélo / VTT
12.08.2016 00'29''12''' Vélo / VTT
12.08.2016 00'29''10''' Vélo / VTT
12.08.2016 00'29''41''' Vélo / VTT
11.08.2016 00'26''26''' Vélo / VTT
11.08.2016 00'29''06''' Vélo / VTT
09.08.2016 00'27''30''' Vélo / VTT
09.08.2016 00'26''54''' Vélo / VTT
03.08.2016 00'25''39''' Vélo / VTT
03.08.2016 00'29''25''' Vélo / VTT
30.07.2016 00'28''29''' Vélo / VTT
30.07.2016 00'27''17''' Vélo / VTT
30.07.2016 00'26''17''' Vélo / VTT
29.07.2016 00'28''55''' Vélo / VTT
29.07.2016 00'28''58''' Vélo / VTT
28.07.2016 00'28''32''' Vélo / VTT
28.07.2016 00'26''51''' Vélo / VTT
24.07.2016 00'27''01''' Vélo / VTT
24.07.2016 00'26''05''' Vélo / VTT
24.07.2016 00'28''09''' Vélo / VTT
23.07.2016 00'27''37''' Vélo / VTT
23.07.2016 00'26''30''' Vélo / VTT
23.07.2016 00'27''04''' Vélo / VTT
23.07.2016 00'28''01''' Vélo / VTT
13.07.2016 00'27''52''' Vélo / VTT
13.07.2016 00'27''50''' Vélo / VTT
13.07.2016 00'27''13''' Vélo / VTT
07.07.2016 00'28''13''' Vélo / VTT
07.07.2016 00'27''58''' Vélo / VTT
06.07.2016 00'26''08''' Vélo / VTT
06.07.2016 00'27''26''' Vélo / VTT
03.07.2016 00'28''08''' Vélo / VTT
03.07.2016 00'27''03''' Vélo / VTT
03.07.2016 00'27''56''' Vélo / VTT
10.10.2019 00'46''52''' Running
09.10.2019 00'51''39''' Running
02.09.2019 00'48''31''' Running
06.06.2018 00'47''50''' Running
18.06.2018 00'17''23''' E-Bike
26.07.2016 00'17''11''' E-Bike
26.07.2016 00'17''19''' E-Bike
27.09.2019 00'51''49''' Rollski
31.05.2018 00'50''08''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
07.10.2021 00'28''54''' Vélo / VTT
07.10.2021 00'29''43''' Vélo / VTT
07.10.2021 00'29''13''' Vélo / VTT
06.05.2018 00'27''33''' Vélo / VTT
06.05.2018 00'27''43''' Vélo / VTT
05.05.2018 00'29''04''' Vélo / VTT
05.05.2018 00'27''25''' Vélo / VTT
04.05.2018 00'28''25''' Vélo / VTT
02.05.2018 00'24''34''' Vélo / VTT
01.05.2018 00'26''06''' Vélo / VTT
01.05.2018 00'27''25''' Vélo / VTT
30.04.2018 00'26''37''' Vélo / VTT
30.04.2018 00'27''16''' Vélo / VTT
29.04.2018 00'28''40''' Vélo / VTT
29.04.2018 00'28''31''' Vélo / VTT
29.04.2018 00'28''31''' Vélo / VTT
29.04.2018 00'28''06''' Vélo / VTT
28.04.2018 00'29''18''' Vélo / VTT
28.04.2018 00'29''10''' Vélo / VTT
27.04.2018 00'28''14''' Vélo / VTT
27.04.2018 00'28''35''' Vélo / VTT
27.04.2018 00'26''51''' Vélo / VTT
27.04.2018 00'27''42''' Vélo / VTT
23.04.2018 00'26''33''' Vélo / VTT
22.04.2018 00'29''41''' Vélo / VTT
22.04.2018 00'29''23''' Vélo / VTT
22.04.2018 00'29''27''' Vélo / VTT
13.04.2018 00'29''35''' Vélo / VTT
13.04.2018 00'29''41''' Vélo / VTT
13.04.2018 00'28''33''' Vélo / VTT
12.04.2018 00'29''40''' Vélo / VTT
11.04.2018 00'26''06''' Vélo / VTT
11.04.2018 00'28''42''' Vélo / VTT
07.04.2018 00'29''05''' Vélo / VTT
06.04.2018 00'27''08''' Vélo / VTT
16.11.2017 00'28''32''' Vélo / VTT
16.11.2017 00'29''17''' Vélo / VTT
16.11.2017 00'28''43''' Vélo / VTT
16.11.2017 00'29''25''' Vélo / VTT
14.11.2017 00'27''36''' Vélo / VTT
14.11.2017 00'25''20''' Vélo / VTT
13.11.2017 00'26''52''' Vélo / VTT
09.11.2017 00'26''31''' Vélo / VTT
08.11.2017 00'28''54''' Vélo / VTT
07.11.2017 00'27''37''' Vélo / VTT
31.10.2017 00'27''35''' Vélo / VTT
30.10.2017 00'27''09''' Vélo / VTT
30.10.2017 00'27''13''' Vélo / VTT
27.10.2017 00'26''53''' Vélo / VTT
27.10.2017 00'28''18''' Vélo / VTT
26.10.2017 00'27''23''' Vélo / VTT
26.10.2017 00'28''27''' Vélo / VTT
25.10.2017 00'28''36''' Vélo / VTT
25.10.2017 00'27''27''' Vélo / VTT
19.10.2017 00'28''16''' Vélo / VTT
19.10.2017 00'28''44''' Vélo / VTT
18.10.2017 00'28''41''' Vélo / VTT
18.10.2017 00'27''45''' Vélo / VTT
18.10.2017 00'28''15''' Vélo / VTT
17.10.2017 00'26''31''' Vélo / VTT
17.10.2017 00'26''38''' Vélo / VTT
16.10.2017 00'26''44''' Vélo / VTT
11.10.2017 00'26''24''' Vélo / VTT
11.10.2017 00'26''39''' Vélo / VTT
11.10.2017 00'27''38''' Vélo / VTT
10.10.2017 00'23''56''' Vélo / VTT
10.10.2017 00'27''02''' Vélo / VTT
09.10.2017 00'27''05''' Vélo / VTT
09.10.2017 00'26''15''' Vélo / VTT
09.10.2017 00'26''32''' Vélo / VTT
08.10.2017 00'26''59''' Vélo / VTT
08.10.2017 00'26''58''' Vélo / VTT
08.10.2017 00'28''45''' Vélo / VTT
08.10.2017 00'27''18''' Vélo / VTT
08.10.2017 00'28''40''' Vélo / VTT
07.10.2017 00'26''07''' Vélo / VTT
05.10.2017 00'24''47''' Vélo / VTT
05.10.2017 00'24''10''' Vélo / VTT
30.09.2017 00'28''50''' Vélo / VTT
30.09.2017 00'26''10''' Vélo / VTT
24.10.2016 00'28''33''' Vélo / VTT
24.10.2016 00'29''28''' Vélo / VTT
23.10.2016 00'28''23''' Vélo / VTT
23.10.2016 00'27''50''' Vélo / VTT
23.10.2016 00'26''49''' Vélo / VTT
23.10.2016 00'27''15''' Vélo / VTT
23.10.2016 00'28''35''' Vélo / VTT
21.10.2016 00'26''51''' Vélo / VTT
21.10.2016 00'29''22''' Vélo / VTT
20.10.2016 00'29''11''' Vélo / VTT
20.10.2016 00'29''32''' Vélo / VTT
20.10.2016 00'28''47''' Vélo / VTT
20.10.2016 00'29''22''' Vélo / VTT
20.10.2016 00'26''29''' Vélo / VTT
19.10.2016 00'26''38''' Vélo / VTT
19.10.2016 00'25''36''' Vélo / VTT
18.10.2016 00'27''44''' Vélo / VTT
18.10.2016 00'27''49''' Vélo / VTT
18.10.2016 00'27''59''' Vélo / VTT
17.10.2016 00'25''02''' Vélo / VTT
17.10.2016 00'27''03''' Vélo / VTT
17.10.2016 00'26''18''' Vélo / VTT
15.10.2016 00'28''16''' Vélo / VTT
15.10.2016 00'27''45''' Vélo / VTT
15.10.2016 00'28''38''' Vélo / VTT
15.10.2016 00'27''33''' Vélo / VTT
15.10.2016 00'27''50''' Vélo / VTT
13.10.2016 00'25''15''' Vélo / VTT
13.10.2016 00'25''32''' Vélo / VTT
11.10.2016 00'29''35''' Vélo / VTT
11.10.2016 00'27''15''' Vélo / VTT
06.10.2016 00'26''01''' Vélo / VTT
06.10.2016 00'27''16''' Vélo / VTT
06.10.2016 00'26''39''' Vélo / VTT
06.10.2016 00'26''44''' Vélo / VTT
06.10.2016 00'24''24''' Vélo / VTT
05.10.2016 00'27''54''' Vélo / VTT
03.10.2016 00'26''49''' Vélo / VTT
03.10.2016 00'27''02''' Vélo / VTT
03.10.2016 00'25''07''' Vélo / VTT
02.10.2016 00'26''42''' Vélo / VTT
02.10.2016 00'28''40''' Vélo / VTT
02.10.2016 00'27''21''' Vélo / VTT
02.10.2016 00'27''30''' Vélo / VTT
02.10.2016 00'28''42''' Vélo / VTT
26.09.2016 00'28''54''' Vélo / VTT
24.09.2016 00'26''24''' Vélo / VTT
24.09.2016 00'26''07''' Vélo / VTT
24.09.2016 00'25''41''' Vélo / VTT
23.09.2016 00'25''22''' Vélo / VTT
23.09.2016 00'24''08''' Vélo / VTT
23.09.2016 00'24''53''' Vélo / VTT
21.09.2016 00'26''53''' Vélo / VTT
21.09.2016 00'28''56''' Vélo / VTT
21.09.2016 00'26''29''' Vélo / VTT
20.09.2016 00'25''48''' Vélo / VTT
20.09.2016 00'26''16''' Vélo / VTT
20.09.2016 00'26''04''' Vélo / VTT
20.09.2016 00'27''07''' Vélo / VTT
20.09.2016 00'26''51''' Vélo / VTT
16.09.2016 00'24''33''' Vélo / VTT
16.09.2016 00'26''44''' Vélo / VTT
16.09.2016 00'28''27''' Vélo / VTT
15.09.2016 00'24''45''' Vélo / VTT
09.09.2021 00'42''38''' Running
12.04.2018 00'38''55''' Running
07.04.2018 00'37''25''' Running
09.11.2017 00'34''29''' Running
07.05.2018 00'14''24''' E-Bike
07.05.2018 00'11''55''' E-Bike
07.05.2018 00'14''08''' E-Bike
20.10.2017 00'15''12''' E-Bike
20.10.2017 00'11''59''' E-Bike
20.10.2017 00'18''45''' E-Bike
09.09.2021 00'40''17''' Rollski
15.04.2018 00'34''40''' Rollski
15.04.2018 00'39''16''' Rollski
11.04.2018 00'36''33''' Rollski
06.04.2018 00'38''12''' Rollski
09.11.2017 00'38''02''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
01.09.2020 00'40''03''' Vélo / VTT
31.08.2020 00'38''49''' Vélo / VTT
27.08.2020 00'39''50''' Vélo / VTT
23.08.2020 00'41''32''' Vélo / VTT
16.08.2020 00'39''14''' Vélo / VTT
16.08.2020 00'39''39''' Vélo / VTT
14.08.2020 00'46''27''' Vélo / VTT
14.08.2020 00'44''05''' Vélo / VTT
11.08.2020 00'42''36''' Vélo / VTT
11.08.2020 00'48''12''' Vélo / VTT
07.08.2020 00'45''06''' Vélo / VTT
07.08.2020 00'42''03''' Vélo / VTT
03.08.2020 01'25''43''' Vélo / VTT
03.08.2020 00'43''58''' Vélo / VTT
03.08.2020 00'44''03''' Vélo / VTT
28.07.2020 00'45''44''' Vélo / VTT
28.07.2020 00'48''17''' Vélo / VTT
27.07.2020 00'43''32''' Vélo / VTT
27.07.2020 00'43''48''' Vélo / VTT
26.07.2020 00'39''39''' Vélo / VTT
25.07.2020 00'44''04''' Vélo / VTT
25.07.2020 00'47''11''' Vélo / VTT
25.07.2020 00'48''10''' Vélo / VTT
24.07.2020 00'41''53''' Vélo / VTT
24.07.2020 00'41''32''' Vélo / VTT
02.08.2017 00'41''45''' Vélo / VTT
01.08.2017 00'42''11''' Vélo / VTT
30.07.2017 00'42''40''' Vélo / VTT
12.07.2017 00'43''49''' Vélo / VTT
12.07.2017 00'43''52''' Vélo / VTT
12.07.2017 00'43''52''' Vélo / VTT
12.07.2017 00'43''49''' Vélo / VTT
09.07.2017 00'37''09''' Vélo / VTT
05.07.2017 00'36''26''' Vélo / VTT
05.07.2017 00'36''26''' Vélo / VTT
04.07.2017 00'41''57''' Vélo / VTT
04.07.2017 00'39''31''' Vélo / VTT
04.07.2017 00'42''50''' Vélo / VTT
02.07.2017 00'40''50''' Vélo / VTT
02.07.2017 00'40''53''' Vélo / VTT
01.07.2017 00'42''25''' Vélo / VTT
13.08.2020 01'02''42''' Running
05.08.2017 00'30''06''' E-Bike
05.08.2017 00'23''02''' E-Bike
13.08.2020 01'10''22''' Rollski
20.07.2017 01'07''59''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
25.09.2017 00'24''47''' Vélo / VTT
25.09.2017 00'24''09''' Vélo / VTT
25.09.2017 00'26''36''' Vélo / VTT
24.09.2017 00'24''38''' Vélo / VTT
24.09.2017 00'24''10''' Vélo / VTT
24.09.2017 00'23''59''' Vélo / VTT
24.09.2017 00'26''51''' Vélo / VTT
18.09.2017 00'23''50''' Vélo / VTT
18.09.2017 00'25''17''' Vélo / VTT
28.08.2017 00'25''16''' Vélo / VTT
28.08.2017 00'25''26''' Vélo / VTT
28.08.2017 00'25''50''' Vélo / VTT
21.08.2017 00'22''39''' Vélo / VTT
21.08.2017 00'22''18''' Vélo / VTT
17.08.2017 00'23''49''' Vélo / VTT
17.08.2017 00'34''51''' Running
22.09.2017 00'15''24''' E-Bike
22.09.2017 00'18''40''' E-Bike
22.09.2017 00'15''37''' E-Bike
17.08.2017 00'47''07''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
11.05.2017 00'28''51''' Vélo / VTT
09.05.2017 00'27''11''' Vélo / VTT
09.05.2017 00'28''19''' Vélo / VTT
08.05.2017 00'26''43''' Vélo / VTT
08.05.2017 00'23''10''' Vélo / VTT
08.05.2017 00'27''58''' Vélo / VTT
08.05.2017 00'27''38''' Vélo / VTT
08.05.2017 00'27''42''' Vélo / VTT
27.04.2017 00'28''10''' Vélo / VTT
27.04.2017 00'28''05''' Vélo / VTT
23.04.2017 00'28''20''' Vélo / VTT
23.04.2017 00'27''17''' Vélo / VTT
22.04.2017 00'28''45''' Vélo / VTT
22.04.2017 00'28''10''' Vélo / VTT
22.04.2017 00'28''59''' Vélo / VTT
16.04.2017 00'27''18''' Vélo / VTT
16.04.2017 00'26''28''' Vélo / VTT
16.04.2017 00'27''36''' Vélo / VTT
15.04.2017 00'27''49''' Vélo / VTT
15.04.2017 00'27''42''' Vélo / VTT
15.04.2017 00'26''22''' Vélo / VTT
15.04.2017 00'26''51''' Vélo / VTT
11.04.2017 00'27''25''' Vélo / VTT
11.04.2017 00'26''48''' Vélo / VTT
11.04.2017 00'24''19''' Vélo / VTT
10.04.2017 00'27''39''' Vélo / VTT
10.04.2017 00'27''00''' Vélo / VTT
10.04.2017 00'27''06''' Vélo / VTT
10.04.2017 00'27''42''' Vélo / VTT
09.04.2017 00'29''04''' Vélo / VTT
09.04.2017 00'25''12''' Vélo / VTT
09.04.2017 00'33''42''' Vélo / VTT
06.04.2017 00'27''23''' Vélo / VTT
06.04.2017 00'29''47''' Vélo / VTT
06.04.2017 00'28''19''' Vélo / VTT
18.04.2017 00'39''18''' Running
10.05.2017 00'17''40''' E-Bike
10.05.2017 00'19''20''' E-Bike
10.05.2017 00'14''52''' E-Bike
11.05.2017 00'45''38''' Rollski
Défi de Tête de Ran
Date Temps Catégorie
19.08.2018 00'23''05''' Vélo / VTT
19.08.2018 00'24''23''' Vélo / VTT
18.08.2018 00'24''33''' Vélo / VTT
18.08.2018 00'22''41''' Vélo / VTT
18.08.2018 00'24''27''' Vélo / VTT
18.08.2018 00'23''51''' Vélo / VTT
18.08.2018 00'24''28''' Vélo / VTT
18.08.2018 00'24''27''' Vélo / VTT
16.08.2018 00'23''34''' Vélo / VTT
14.08.2018 00'22''24''' Vélo / VTT
14.08.2018 00'22''48''' Vélo / VTT
13.08.2018 00'22''13''' Vélo / VTT
13.08.2018 00'22''49''' Vélo / VTT
16.08.2018 00'32''35''' Running
17.08.2018 00'35''18''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
09.11.2018 00'45''31''' Vélo / VTT
09.11.2018 00'44''56''' Vélo / VTT
08.11.2018 00'43''36''' Vélo / VTT
08.11.2018 00'42''29''' Vélo / VTT
07.11.2018 00'43''05''' Vélo / VTT
07.11.2018 00'44''32''' Vélo / VTT
06.11.2018 00'48''46''' Vélo / VTT
06.11.2018 00'46''10''' Vélo / VTT
05.11.2018 00'42''02''' Vélo / VTT
05.11.2018 00'42''10''' Vélo / VTT
04.11.2018 00'38''46''' Vélo / VTT
04.11.2018 00'41''59''' Vélo / VTT
31.10.2018 00'44''38''' Vélo / VTT
31.10.2018 00'41''30''' Vélo / VTT
30.10.2018 00'41''40''' Vélo / VTT
24.10.2018 00'44''35''' Vélo / VTT
24.10.2018 00'50''45''' Vélo / VTT
23.10.2018 00'45''38''' Vélo / VTT
15.11.2018 00'47''26''' Running
16.11.2018 00'58''26''' Rollski
Défi de Martel Dernier Càp 2016-2017
Date Temps Catégorie
22.06.2017 01'04''44''' Running
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
21.07.2020 00'38''30''' Vélo / VTT
21.07.2020 00'41''35''' Vélo / VTT
21.07.2020 00'44''30''' Vélo / VTT
21.07.2020 00'43''22''' Vélo / VTT
21.07.2020 00'39''26''' Vélo / VTT
20.07.2020 00'40''27''' Vélo / VTT
20.07.2020 00'43''11''' Vélo / VTT
19.07.2020 00'42''24''' Vélo / VTT
19.07.2020 00'42''24''' Vélo / VTT
17.07.2020 00'39''44''' Vélo / VTT
16.07.2020 00'40''14''' Vélo / VTT
16.07.2020 00'41''46''' Vélo / VTT
16.07.2020 00'44''38''' Vélo / VTT
14.07.2020 00'39''44''' Vélo / VTT
14.07.2020 00'38''21''' Vélo / VTT
14.07.2020 00'43''55''' Vélo / VTT
09.07.2020 00'40''36''' Vélo / VTT
09.07.2020 00'41''43''' Vélo / VTT
09.07.2020 00'43''45''' Vélo / VTT
09.07.2020 00'44''27''' Vélo / VTT
08.07.2020 00'44''30''' Vélo / VTT
08.07.2020 00'45''09''' Vélo / VTT
08.07.2020 00'39''35''' Vélo / VTT
08.07.2020 00'40''51''' Vélo / VTT
08.07.2020 00'40''02''' Vélo / VTT
07.07.2020 00'33''53''' Vélo / VTT
07.07.2020 00'38''29''' Vélo / VTT
07.07.2020 00'38''00''' Vélo / VTT
02.07.2020 00'36''37''' Vélo / VTT
30.06.2020 00'39''46''' Vélo / VTT
30.06.2020 00'47''45''' Vélo / VTT
30.06.2020 00'47''25''' Vélo / VTT
30.06.2020 00'41''48''' Vélo / VTT
30.06.2020 00'39''50''' Vélo / VTT
29.06.2020 00'39''30''' Vélo / VTT
28.06.2020 00'39''33''' Vélo / VTT
28.06.2020 00'39''16''' Vélo / VTT
28.06.2020 00'39''07''' Vélo / VTT
19.06.2020 00'37''19''' Vélo / VTT
19.06.2020 00'39''40''' Vélo / VTT
19.06.2020 00'38''29''' Vélo / VTT
08.06.2019 00'36''16''' Vélo / VTT
08.06.2019 00'38''46''' Vélo / VTT
05.06.2019 00'41''51''' Vélo / VTT
05.06.2019 00'36''44''' Vélo / VTT
05.06.2019 00'39''36''' Vélo / VTT
04.06.2019 00'37''55''' Vélo / VTT
04.06.2019 00'40''48''' Vélo / VTT
04.06.2019 00'40''16''' Vélo / VTT
04.06.2019 00'39''10''' Vélo / VTT
31.05.2019 00'37''42''' Vélo / VTT
31.05.2019 00'39''30''' Vélo / VTT
31.05.2019 00'42''16''' Vélo / VTT
31.05.2019 00'39''57''' Vélo / VTT
30.05.2019 00'36''13''' Vélo / VTT
30.05.2019 00'43''02''' Vélo / VTT
30.05.2019 00'38''42''' Vélo / VTT
29.05.2019 00'37''26''' Vélo / VTT
29.05.2019 00'37''42''' Vélo / VTT
27.05.2019 00'38''28''' Vélo / VTT
27.05.2019 00'38''38''' Vélo / VTT
27.05.2019 00'39''06''' Vélo / VTT
27.05.2019 00'39''20''' Vélo / VTT
27.05.2019 00'40''37''' Vélo / VTT
23.05.2019 00'38''14''' Vélo / VTT
23.05.2019 00'36''45''' Vélo / VTT
23.05.2019 00'40''57''' Vélo / VTT
22.05.2019 00'38''03''' Vélo / VTT
21.05.2019 00'41''19''' Vélo / VTT
21.05.2019 00'38''55''' Vélo / VTT
16.05.2019 00'35''05''' Vélo / VTT
16.05.2019 00'40''14''' Vélo / VTT
14.05.2019 00'42''12''' Vélo / VTT
14.05.2019 00'40''04''' Vélo / VTT
01.07.2020 00'49''17''' Running
08.06.2019 00'43''57''' Running
06.06.2019 00'39''10''' Running
06.06.2019 00'39''55''' Running
30.05.2019 00'41''38''' Running
28.05.2019 00'41''11''' Running
28.05.2019 00'42''58''' Running
22.05.2019 00'38''25''' Running
21.05.2019 00'52''54''' Running
17.05.2019 00'41''30''' Running
16.05.2019 00'38''15''' Running
13.05.2019 00'41''48''' Running
13.05.2019 00'43''37''' Running
18.07.2020 01'28''58''' Rollski
15.05.2019 01'43''45''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
17.07.2019 01'08''37''' Vélo / VTT
15.07.2019 01'13''18''' Vélo / VTT
07.07.2019 01'21''02''' Vélo / VTT
05.07.2019 01'15''33''' Vélo / VTT
03.07.2019 01'05''48''' Vélo / VTT
02.07.2019 01'10''53''' Vélo / VTT
27.06.2019 01'15''10''' Vélo / VTT
26.06.2019 01'10''19''' Vélo / VTT
24.06.2019 01'19''53''' Vélo / VTT
23.06.2019 01'05''13''' Vélo / VTT
22.06.2019 01'12''48''' Vélo / VTT
21.06.2019 01'09''42''' Vélo / VTT
16.06.2019 01'12''43''' Vélo / VTT
22.06.2019 01'17''15''' Running
19.06.2019 01'35''07''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
14.08.2019 00'33''57''' Vélo / VTT
08.08.2019 00'38''47''' Vélo / VTT
02.08.2019 00'33''43''' Vélo / VTT
01.08.2019 00'32''42''' Vélo / VTT
29.07.2019 00'37''35''' Vélo / VTT
29.07.2019 00'34''24''' Vélo / VTT
26.07.2019 00'34''22''' Vélo / VTT
26.07.2019 00'32''32''' Vélo / VTT
26.07.2019 00'33''32''' Vélo / VTT
25.07.2019 00'33''22''' Vélo / VTT
25.07.2019 00'30''37''' Vélo / VTT
24.07.2019 00'35''04''' Vélo / VTT
24.07.2019 00'31''22''' Vélo / VTT
08.08.2019 01'00''59''' Running
07.08.2019 00'58''10''' Running
02.08.2019 00'57''56''' Running
01.08.2019 00'54''58''' Running
29.07.2019 00'58''30''' Running
13.08.2019 00'50''07''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
01.11.2020 00'19''14''' Vélo / VTT
01.11.2020 00'19''21''' Vélo / VTT
01.11.2020 00'18''48''' Vélo / VTT
31.10.2020 00'18''14''' Vélo / VTT
31.10.2020 00'18''49''' Vélo / VTT
28.10.2020 00'18''17''' Vélo / VTT
28.10.2020 00'17''44''' Vélo / VTT
14.10.2020 00'17''09''' Vélo / VTT
13.10.2020 00'18''47''' Vélo / VTT
11.10.2020 00'18''22''' Vélo / VTT
11.10.2020 00'18''40''' Vélo / VTT
11.10.2020 00'18''31''' Vélo / VTT
10.10.2020 00'17''05''' Vélo / VTT
10.10.2020 00'17''05''' Vélo / VTT
09.10.2020 00'16''44''' Vélo / VTT
09.10.2020 00'16''51''' Vélo / VTT
07.10.2020 00'17''49''' Vélo / VTT
07.10.2020 00'18''52''' Vélo / VTT
06.10.2020 00'17''38''' Vélo / VTT
06.10.2020 00'18''49''' Vélo / VTT
06.10.2020 00'18''09''' Vélo / VTT
05.10.2020 00'18''50''' Vélo / VTT
05.10.2020 00'18''40''' Vélo / VTT
05.10.2020 00'18''52''' Vélo / VTT
30.09.2020 00'17''54''' Vélo / VTT
30.09.2020 00'18''01''' Vélo / VTT
30.09.2020 00'18''45''' Vélo / VTT
29.09.2020 00'17''30''' Vélo / VTT
29.09.2020 00'17''53''' Vélo / VTT
08.09.2020 00'18''12''' Vélo / VTT
08.09.2020 00'19''08''' Vélo / VTT
08.09.2020 00'18''47''' Vélo / VTT
08.09.2020 00'18''40''' Vélo / VTT
08.09.2020 00'15''36''' Vélo / VTT
07.09.2020 00'18''03''' Vélo / VTT
07.09.2020 00'18''54''' Vélo / VTT
07.09.2020 00'18''34''' Vélo / VTT
07.09.2020 00'19''19''' Vélo / VTT
07.09.2020 00'18''56''' Vélo / VTT
06.09.2020 00'18''00''' Vélo / VTT
06.09.2020 00'16''16''' Vélo / VTT
06.09.2020 00'15''24''' Vélo / VTT
06.09.2020 00'18''21''' Vélo / VTT
05.09.2020 00'19''35''' Vélo / VTT
05.09.2020 00'19''49''' Vélo / VTT
05.09.2020 00'19''38''' Vélo / VTT
05.09.2020 00'18''44''' Vélo / VTT
05.09.2020 00'16''54''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'17''01''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'17''20''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'19''16''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'18''56''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'17''26''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'19''35''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'19''32''' Vélo / VTT
04.09.2020 00'19''09''' Vélo / VTT
09.09.2020 00'22''58''' Running
04.09.2020 00'24''06''' Running
13.10.2020 00'22''41''' Rollski
04.09.2020 00'24''46''' Rollski
2017 Mont D'Amin Course à pied
Date Temps Catégorie
22.07.2017 01'04''47''' Running
Course des Pavés
Date Temps Catégorie
25.12.2020 00'53''43''' Running
22.12.2020 00'49''26''' Running
18.12.2020 00'53''49''' Running
13.12.2020 00'55''00''' Running
11.12.2020 00'48''39''' Running
10.12.2020 00'55''24''' Running
09.12.2020 00'52''28''' Running
02.12.2020 00'49''25''' Running
29.11.2020 00'54''56''' Running
28.11.2020 00'49''59''' Running
26.11.2020 00'50''26''' Running
25.11.2020 00'51''40''' Running
24.11.2020 00'56''42''' Running
20.11.2020 00'50''27''' Running
19.11.2020 00'57''16''' Running
18.11.2020 00'53''58''' Running
14.11.2020 00'52''02''' Running
11.11.2020 00'55''28''' Running
09.11.2020 00'52''38''' Running
05.11.2020 00'53''56''' Running
Boucle Martel Dernier
Date Temps Catégorie
14.08.2021 01'58''42''' Duathlon
31.08.2021 00'28''37''' Vélo / VTT
31.08.2021 00'28''44''' Vélo / VTT
31.08.2021 00'24''16''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'29''05''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''38''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'29''02''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''01''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''00''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''43''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''52''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''26''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'28''33''' Vélo / VTT
30.08.2021 00'29''08''' Vélo / VTT
29.08.2021 00'26''52''' Vélo / VTT
29.08.2021 00'27''40''' Vélo / VTT
29.08.2021 00'27''50''' Vélo / VTT
27.08.2021 00'28''42''' Vélo / VTT
27.08.2021 00'28''42''' Vélo / VTT
27.08.2021 00'24''47''' Vélo / VTT
27.08.2021 00'27''43''' Vélo / VTT
20.08.2021 00'26''40''' Vélo / VTT
20.08.2021 00'28''57''' Vélo / VTT
20.08.2021 00'25''41''' Vélo / VTT
20.08.2021 00'29''10''' Vélo / VTT
14.08.2021 00'27''42''' Vélo / VTT
14.08.2021 00'31''52''' Vélo / VTT
14.08.2021 00'32''54''' Vélo / VTT
14.08.2021 00'27''28''' Vélo / VTT
14.08.2021 00'28''58''' Vélo / VTT
14.08.2021 00'28''59''' Vélo / VTT
13.08.2021 00'55''34''' Vélo / VTT
13.08.2021 00'27''29''' Vélo / VTT
26.08.2021 01'13''35''' Running
13.08.2021 00'55''35''' Rollski
Défi de Champ-Monsieur
Date Temps Catégorie
27.05.2021 02'11''47''' Duathlon
27.05.2021 00'43''16''' Vélo / VTT
Défi du Maillard
Date Temps Catégorie
15.06.2021 00'17''41''' Vélo / VTT
15.06.2021 00'26''10''' Running
15.06.2021 00'25''26''' Rollski
9 Wuthrich Emma Fontainemelon 2000 Ski Club Vue des Alpes - 00'52''23''' 00'25''07''' 8 km/h
Emma Wuthrich
Ski Club Vue des Alpes
2052 Fontainemelon

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
15.05.2016 00'17''46''' Rollski
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
18.06.2017 01'16''13''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
06.10.2019 00'52''23''' Rollski
12.05.2018 00'53''10''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
07.05.2018 00'34''51''' Vélo / VTT
16.10.2017 00'48''49''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
02.09.2020 00'52''54''' Rollski
15.07.2017 01'20''32''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
18.09.2017 00'49''40''' Rollski
Défi d'Enges
Date Temps Catégorie
28.04.2017 00'41''18''' Rollski
21.04.2017 00'45''13''' Rollski
Défi de Tête de Ran
Date Temps Catégorie
23.09.2018 00'34''16''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
27.10.2018 01'00''54''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
20.07.2020 01'15''35''' Rollski
02.06.2019 01'25''03''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
15.07.2019 01'36''27''' Rollski
Défi de Chuffort
Date Temps Catégorie
14.08.2019 00'39''01''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
18.10.2020 00'19''42''' Rollski
Boucle Martel Dernier
Date Temps Catégorie
11.08.2021 01'21''28''' Running
10 Wuthrich Lola Fontainemelon 2002 Ski Club Vue des Alpes - 00'52''41''' 00'25''25''' 7.9 km/h
Lola Wuthrich
Ski Club Vue des Alpes
2052 Fontainemelon

Défi du Roc
Date Temps Catégorie
15.05.2016 00'18''56''' Rollski
30.09.2015 00'13''35''' Rollski
Défi de Martel-Dernier
Date Temps Catégorie
18.06.2017 01'16''25''' Rollski
Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
06.10.2019 00'52''41''' Rollski
13.08.2016 00'40''16''' Rollski
Défi de Chaumont
Date Temps Catégorie
02.11.2017 00'29''15''' Rollski
01.10.2017 01'04''06''' Rollski
Défi du Mont d'Amin
Date Temps Catégorie
20.08.2020 01'07''06''' Rollski
15.07.2017 01'20''27''' Rollski
Défi de Som Martel Court
Date Temps Catégorie
06.09.2017 00'46''45''' Rollski
Défi de Serroue
Date Temps Catégorie
27.10.2018 01'00''49''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
02.06.2019 00'47''41''' Running
20.07.2020 01'15''36''' Rollski
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
15.07.2019 01'36''36''' Rollski
Défi de La Petite-Joux
Date Temps Catégorie
18.10.2020 00'19''43''' Rollski
Défi de Champ-Monsieur
Date Temps Catégorie
13.05.2021 00'38''17''' Vélo / VTT
11 Faivre Isaline Le Cerneux-Péquignot 2003 SC La Brévine - 01'04''11''' 00'36''55''' 6.5 km/h
Isaline Faivre
SC La Brévine
2414 Le Cerneux-Péquignot

Défi de Som Martel Long
Date Temps Catégorie
13.10.2019 01'04''11''' Rollski
Défi de la Brévine
Date Temps Catégorie
21.06.2020 00'47''00''' Vélo / VTT
12.06.2019 00'45''40''' Vélo / VTT
Défi de la Roche-Devant
Date Temps Catégorie
23.06.2019 01'42''30''' Vélo / VTT
Rang Nom Prénom Lieu Année Team +80kg Temps Retard Vitesse moyenne